Ужина

Информације

Резултати са такмичења
Завршни испит за осмаке
Критеријуми оцењивања
Упис у продужени боравак
Распореди часова, писмених задатака и осталих активности
Зубар
Летопис
Школски часопис
Кодекс понашања
Закони и биланси
Правилници
Школски органи
Ужина
Уџбеници
Отворена врата
Распоред звоњења
Календар рада
Упис предшколаца
Упис првака
Ђак генерације

Право на бесплатну ужину и право на бесплатну исхрану у продуженом боравк имају:

 • треће и четврто дете из породице са троје, односно четворо деце
 • дупли близанци, тројке и четворке
 • деца палих бораца и ратних војних инвалида
 • деца лишена родитељског старања
 • деца са сметњама у развоју
 • деца из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности
 • деца чији један или оба родитеља имају први или други степен телесног оштећења
 • прво на регресирање трошкова исхране у продуженом боравку, у износу од 50% од економске цене по детету имају корисници који су остварили право на дечији додатак.

Документација коју родитељи достављају школи:

 • За децу која остварују право као треће и четврто дете - доставити изводе из матичне књиге рођених за сву децу рођену у породици (фотокопије)
 • За дупле близанце, тројке и четворке доставити изводе из матичне књиге рођених (фотокопије)
 • За децу палих бораца и ратни војних инвалида доставити потврде Секретаријата за дечју и социјалну заштиту
 • За децу лишену родитељског старања доставити решења Центра за социјални рад "Свети Сава" о старатељству, односно хранитељству
 • За децу са сметњама у развоју доставити здравствену документацију
 • За децу из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности доставити решења, односно потврде Центра за социјални рад "Свети Сава"
 • За децу чији један или оба родитеља имају први или други степен телесног оштећења доставити решења одговарајуће здравстене институције
 • За децу која остварују право на регресирање трошкова исхране у продуженом боравку доставити фотокопије решења о оствареном праву на дечији додатак

За остварење права на бесплатну ужину документацију обнављају:

 • деца лишена родитељског старања (старатељство и хранитељство),
 • деца из породица које су корисници новчане социјалне помоћи,
 • деца са сметњама у развоју и деца чији родитељи имају телесно оштећење првог и другог степена.

За остарење права на бесплатну исхрану у продуженом боравку документациј обнављају корисници свих категорија.

Документацију предати искључиво социологу најканије до 13. у месецу, како би била обрађена и са пратећим списком ученика прослеђена Секретаријату за дечју и социјалну заштиту.

НАПОМЕНА:

Храна у продуженом боравку и бесплатна ужина дели се искључиво према повратном списку из Секретаријата за дечију и социјалну заштиту.

Социолог

Стојана Томић