Правилници

Информације

Резултати са такмичења
Завршни испит за осмаке
Критеријуми оцењивања
Упис у продужени боравак
Распореди часова, писмених задатака и осталих активности
Зубар
Летопис
Школски часопис
Кодекс понашања
Закони и биланси
Правилници
Школски органи
Ужина
Уџбеници
Отворена врата
Распоред звоњења
Календар рада
Упис предшколаца
Упис првака
Ђак генерације

Статут Основне школе "Стефан Немања" Ниш

У складу са измењеним Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20, 129/21 и 92/23), Министарство просвете донело је нове правилника за област превенције и јачање васпитне улоге школе, као и публикације које вам могу помоћи у њиховој примени. У циљу прилагођавања рада установа образовања и васпитања новим подзаконским оквирима, у наставку текста нудимо образложење за донете измене, које ће  мотивисати установе да уз максималну пажњу и посвећеност приступе проучавању правилника и њиховој примени.

Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 11_2024

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања_ 10_2024