У нашој школи у априлу одржано ТИМСС тестирање

8.5.2023

ТИМСС (TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study) истраживање мери трендове ученичких постигнућа у математици и природним наукама и проучава разлике у националним образовним системима у више од 60 земаља, укључујући и Србију, са циљем да унапреди подучавање и учење широм света.

Циљ овог тестирања је прикупљање и анализа података о постигнућима ученика четвртог разреда основне школе из математике и природних наука, као и података о образовном и породичном контексту у којем ови ученици уче.

Наша школа је  изабрана да учествује у овом међународном тестирању ученика. Ученици два одељења четвртог разреда су  решавали занимљиве задатке из математике и природе и друштва.


No items found.