Пројекат Образовање за права детета

Ученици VI разреда су, у оквиру пројекта Образовање за права детета, написали сценарио и снимили филм о дискриминацији. Ова активност део је њиховог акционог плана осмишљеног на обуци о правима детета.

1.9.22
Пројекат Образовање за права детета

Од јануара 2013, у школи се реализује пројекат „Образовање за права детета“.

Реализација пројекта трајаће 9 година (3 циклуса по 3 године), и у његову реализацију биће укључени ученици, наставници и родитељи. Током пројекта, наша школа сарађиваће са ОШ „Учитељ Таса“, као и са НВО „Отворени клуб“ из Ниша.

Чланови школског пројектног тима за 2021/2022.годину су: Душица Марковић, Марина Аранђеловић, Марина Цветковић, Ирена Сретић, Новица Миладиновић, члан Ученичког парламента школе и Марија Миловановић (координатор).

Погледајте све активности